Home

Čsn iso 2145 pdf

ČSN ISO 2145 - Dokumentace - Číslování oddílů a pododdílů

 1. ČSN ISO 2145ČSN ISO 2145 Norma je identická s ISO 2145:1978. Zavádí systém číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Platí pro všechny druhy psaných dokumentů, např. rukopisy, tištěná díla, knihy, časopisecké články, návody k použití a technické normy
 2. ČSN ISO 2145 ČSN ISO 2145 Norma je identická s ISO 2145:1978. Zavádí systém číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Platí pro všechny druhy psaných dokumentů, např. rukopisy, tištěná díla, knihy, časopisecké články, návody k použití a technické normy
 3. ČSN ISO 2145. 01 0184 . Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents. Documentation - Numérotation des divisions et subdivisions dans les documents écrits. Dokumentation - Abschnittnumerierung in Schriftwerken . Tato norma je identická s ISO 2145:1978
 4. ČSN ISO normy ČSN ISO 2145 (01 0184) Dokumentace. Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů ČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů ČSN P normy ČSN P 75 2002 Geotextilní filtry hydrotechnických staveb ČSN P ENV normy ČSN P ENV 1991-2-1 73 003
 5. •ČSN ISO 2145 (01 0184). Dokumentace. Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Praha: ČNI, 1997. •ČSN ISO 690 (01 0197). Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: ČNI, 2011. •ČSN ISO 999 (01 0192). Informace a dokumentace - Zásad
 6. [9] ČSN ISO 2145, Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Praha: Český normalizační institut [10] ČSN ISO 999, Zásady zpracování, uspořádání a grafické úpravy rejstříků. Praha: Český normalizační institut [11] ČSN 01 0194, Referát a anotace. Praha: Český normalizační institu

ČSN ISO 2145 www.technickenormy.c

 1. Studenti PdF píšící své závěrečné práce pod vedením pracovníků FF UHK se v současné době řídí předpisy PdF UHK.5 Ve výnosu děkana FF UHK č. 86 se dozvíme, jakými normami se při vyhotovení závěrečné práce máme řídit (např. ČSN ISO 7144, ČSN ISO 214, ČSN 01 6910, ČSN ISO 2145)
 2. ČSN ISO 7144 Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů a norem s ní souvisejících. Pod pojmem disertace je v této normě v kapitole 3 definován dokument, který seznamuje s autorovým výzkumem a jeho výsledky a který je autorem předkládán na podporu získání vědecké hodnosti nebo odborné kvalifikace
 3. ČSN ISO 2145 (01 0184) byla vydána v listopadu 1997. Nahradila ČSN 01 0184 z 5.4.1986. Doporučujeme. Informace k uplatnění Elektronické evidence tržeb. Oborová brána TECHNIKA - TECH • Plné texty časopiseckých článků, knihy, výzkumné nebo technické zprávy z českých i zahraničních databází nebo katalogů
 4. Anotace textu normy ČSN ISO 2145 (010184): Norma je identická s ISO 2145:1978. Zavádí systém číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Platí pro všechny druhy psaných dokumentů, např. rukopisy, tištěná díla, knihy, časopisecké články, návody k použití a technické normy
 5. ČSN ISO 7144 (01 0161). Formální úprava disertaí a podonýh dokumentů. Praha: ČNI, 1997. ČSN 01 6910. Úprava písemností zpraovanýh textovými editory. Praha: ČNI, 2007. ČSN ISO 2145 (01 0184). Dokumentae. Číslování oddílů a pododdílů psanýh dokumentů. Praha: ČNI, 1997. ČSN ISO 690 (01 0197)
 6. ČSN ISO 2145 Norma je identická s ISO 2145:1978. Zavádí systém číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Platí pro všechny druhy psaných dokumentů, např. rukopisy, tištěná díla, knihy, časopisecké články, návody k použití a technické normy

ČSN ISO 2145 - Náhle

Toto označování řeší norma ČSN ISO 2145, zahrnuje všechny druhy částí textu - tedy kapito-ly, podkapitoly, oddíly, pododdíly, může se týkat i odstavců. Pravidla pro číselné označování: • označuje se arabskými číslicemi, vzestupně; jednotlivé části se oddělují tečkami Norma ČSN ISO 2145 (01 0184) Vydána dne 1.11.1997. Dokumentace - Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů [1] Čsn iso9418, Čni 2000 [2] Čsn iso 17057, Čni 2003 [3] Čsn iso 3230, Čni 1999 [4] Čsn iso 8280, Čni 1999 [5] Čsn en 2309, Čni 1995 [6] Čsn en 2146, Čni 1995 [7] Čsn en 2145, Čni 1997 [8] Čsn en 2148, Čni 1995 [9] Čsn en 2149, Čni 1997 [10] Čsn en 2144, Čni 1997 [11] Čsn en 2551, Čni 199 ČSN ISO 2145 (01 0184). Dokumentace. Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Praha: ČNI, 1997. ČSN ISO 690 (01 0197). Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: ČNI, 2011. ČSN ISO 999 (01 0192). Informace a dokumentace - Zásady zpracování, uspořádán

ISO 21401:2018 Tourism and related services — Sustainability management system for accommodation establishments — Requirements. Buy this standard Abstract Preview. This document specifies environmental, social and economic requirements to implement a sustainability management system in accommodation establishments in the tourism sector. Maturitní práce. Povinnost žáka zpracovat maturitní písemnou práci vyplývá ze znění Školního vzdělávacího programu pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a pro čtyřleté gymnázium (viz odd. 3.2.Profil absolventa): Komplexní vědomostní základ, odborné, stylistické, komunikační dovednosti a efektivní využívání ICT žák prokáže individuálně zpracovanou. číslování dokumentů upravuje norma ČSN ISO 2145 (01 0184) Dokumentace. Čísl. o-vání o. d. dílů a pododdílů psaných dokumentů Vzor je uveden v příloze č. 4. Členění textu novou hlavní kapitolu je nutné uvést na novou stránku (pod kapitolou je jedna mezi-odstavcová mezera |6| ČSN ISO 7144 (01 0161). Formální úprava disertací a podobných dokumentů |7| ČSN ISO 5966 (01 0173). Formální úprava vědeckých a technických zpráv. |8| ČSN ISO 2145 (01 0184). Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. |9| ČSN ISO 2108 (01 0189). Mezinárodní standardní číslování knih. |10| ČSN ISO 690. ČSN 01 6910, 2014. Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. ČSN ISO 2145 (01 0184), 1997. Dokumentace. Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Praha: ČNI. ČSN ISO 7144 (01 0161), 1996. Dokumentace

Norma ČSN ISO 2145 (01 0184) 1.11.1997 - Norma ČSN - Dokumentace - Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů Způsob označování částí textů stanoví norma ČSN ISO 2145 Dokumentace číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Pro označení kapitol a podkapitol se nejčastěji používá desetinné třídění. Na konci číselného výrazu se tečka nedělá (např. 1.1.3). Mezi číslem a textem se dělají dvě pevné mezery ČSN ISO 2145 Dokumentace - Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů ČSN ISO 31-0 Veličiny a jednotky ČSN 01 3180 Technické výkresy - Kreslení diagramů ČSN 01 1300 Zákonné měrové jednotky - Soustava jednotek SI ČSN ISO 4 Informace a dokumentace - pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokument do 3. úrovně). Číslování se řídí normou ČSN ISO 2145 Dokumentace - Číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů. Hlavní kapitoly (tj. číslované 1, 2, Úvod a Závěr atd.) jsou uvedeny vždy na nové stránce. Mezi podkapitolami se vynechává jeden řádek, mezi hlavními kapitolami dva řádky

ČSN ISO 2145 (010184) - Technické normy ČSN

 1. Norma ČSN ISO 2145 (01 0184) 1
 2. ČSN ISO 2145 ČSN onlin
 3. ČSN ISO 2145 (01 0184): Dokumentace - Číslování oddílů a

ISO - ISO 21401:2018 - Tourism and related services

Document adaptation: responsiveness and personalization of the document experience

 • Velký dřevěný stůl.
 • Trička s vtipným textem.
 • Isaac hempstead wright instagram.
 • Spalničky ostrava aktuálně.
 • Gynex a kojeni.
 • Katalogový přehled stavebních soustav bytových a občanských objektů, praha 1980, zpracoval stú.
 • Syntetický diamant prsten.
 • Neudelam ani damsky klik.
 • Marlboro red touch.
 • Odvozování předponami.
 • Dm colorista.
 • Schwarzkopf igora expert mousse drogerie.
 • Software firmware.
 • Vyrustek v koutku oka.
 • Dřevo vlastnosti.
 • Wakeboard park.
 • Lino s filcem.
 • Černoši jsou nejhloupější.
 • Agados handy 3 nástavba bočnic.
 • Území s archeologickými nálezy.
 • Wordpress návod pdf.
 • Emimino ošklivé dítě.
 • Number one remix.
 • Žvejkal kostým.
 • Prague burlesque silvestr.
 • Střešní latě uherský brod.
 • Lisabonská smlouva pilíře.
 • Gta 2 download.
 • Moto opava.
 • Nejlehčí střední škola.
 • Velociraptor 600 twin turbo price.
 • Rozsvícení kontrolky esp.
 • Bigamie polygamie.
 • Plavecký styl kraul.
 • Dvanacty papez.
 • Barvivo do vody.
 • Řecká abeceda písanka.
 • Kočárek pro panenky od 7 let.
 • Trička s vtipným textem.
 • Levandule hodiny.