Home

Vyhláška č 134 1998 sb

PŘÍLOHA Ministerstva zdravotnictví vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami ve znění vyhlášek č. 397/2010 Sb., č. 411/2011 Sb., č. 467/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 238/2013 Sb., vyhláše 354 VYHLÁŠKA ze dne 19. října 2017, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpis Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Znění účinné od 1. 8. 2018 do 31. 12. 2018. Pouze změny Přehled účinnost. Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami Autor: Ministerstvo vnitra − Sbírka zákonů České republiky | Rok vydání: 1998 | Jazyk: Češtin

VYHLÁŠKA ze dne 27. května 2020, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/2016 Sb

Úvod » Právo a legislativa » Nové právní předpisy v gesci Ministerstva zdravotnictví » Vyhláška č. 259/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/2016 Sb Dnem 1. ledna 2020 nabyla účinnosti vyhláška č. 269/2019 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů 269/2019 Sb. Název: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů: Částka: 117 (29. 10. 2019) Účinnost: od 1. 1. 202 421. VYHLÁŠKA ze dne 14. prosince 2016, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpis Vyhláška č. 132/1998 Sb. - Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona - zrušeno k 01.01.2007(183/2006 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hod-notami, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/ /2016 Sb. 260. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. Opírá se o znění bodů 4, 6 a 10 kapitoly 2 části první přílohy vyhlášky č. 134/1998 Sb. a o ustanovení § 11 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění účinném do 30. června 2009, a argumentuje, že výkon hradí zdravotní pojišťovna pouze tehdy, byl-li naplněn celý obsah výkonu, a že naplnění.

134/1998 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění účinném k 1.1.2021 č. 134/1998 Sb. VYHLÁŠKA 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb. , o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpis Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 502/2006 Sb. Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 143 odst. 1 písm. k) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a sta-vebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83 /1998 Sb.: ZÁKLADNÍ USTANOVEN Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. 134/1998 Sb.: 1. 7. 2020 - 31. 12

Od 26. srpna platí nová vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Vyhláškou se mj. ruší vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, a vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství. O komentář k nové vyhlášce s výčtem. Dnem 1. ledna 2019 nabyla účinnosti vyhláška č. 301/2018 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů 326/2014 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává s.. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/2016 Sb

PPT - Kvalita ošetřovatelské péče PowerPoint Presentation

VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č

 1. 134/1998 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění účinném k 1.7.2020 č. 134/1998 Sb. VYHLÁŠKA
 2. ambulantní péči v odbornostech 809 a 810 podle vyhlášky č. 134/1998 Sb., včetně magnetické rezonance, počítačové tomografie a denzitometrie hodnota bodu ve výši 1,20 Kč, h) ambulantní péči v odbornostech 222, 403, 801, 802, 807, 812 až 819 a 823 podle vyhlášky č. 134/1998 Sb., s výjimkou výkonů screeningu děložního.
 3. 146/1997 Sb. VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ze dne 18. června 1997, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu
 4. Vyhláška č. 135/2000 Sb. je vydána na základě zákona č. 258/2000 Sb., je účinná od 1.4.2004, ruší vyhlášku č. 464/2000 Sb. a obsahuje řadu důležitých požadavků na zdravotně technické instalace (ZTI) v prostorách koupališť, bazénů a saun.Ve vyhlášce jsou rovněž zmíněna i důležitá pravidla pro vytápění, větrání a osvětlení

134/1998 Sb. - psp.c

4) Vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem e, ve znění vyhlášky č. 24/2001 Sb. a vyhlášky č. 259/200

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam ..

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami - VZP Č

 1. 269/2019 Sb. - psp.c
 2. VYHLÁŠKA ze dne 14
 3. Vyhláška č. 132/1998 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní ..
 4. K výkladu vyhlášky č
 5. 134/1998 Sb., Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou ..

269/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134 ..

 1. 467/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Esipa.c
 2. 134/1998 Sb. - Beck-onlin
 3. Nová vyhláška 268/2009 Sb
 4. Změny k 1. lednu 2019 - vyhláška č. 301/2018 Sb. - VZP Č
 5. Vyhláška č. 326/2014 Sb., kterou se mění vyhláška ..

259/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č ..

DOPRAVA: Autobusem za 12 Kč, začíná revoluce v dopravě

 1. Ochutnávka z jízdy zvláštního manipuláku na Dobříš s 464.102
 2. Konzultačky 03 - Kdo ve veřejné správě vydává předpisy (ve světle Ústavy)?
 3. Ochutnávka z jízdy Ušaté 464.102 a patrové jednotky Bp 930 po Pražském Semmeringu a Hrbaté
 4. 17/3: Veřejnoprávní smlouvy - znaky
 5. Pracovnělékařské služby a vyhláška č. 79/2013 Sb.
 6. Správný fíra a splašené retro eso
 7. Stavební zákon – Zjednodušení a zrychlení povolení stavebního záměru

Krátký výukový film Praha - Výstražná zařízení na železničních přejezdech

 • Římské číslice 18.
 • Dům umění brno volná místa.
 • Martinique flag.
 • Narama karate plzen.
 • Velociraptor 600 twin turbo price.
 • Fenistil gel heureka.
 • Canon 200d cena.
 • Abeceda sportu.
 • Open broadcaster software.
 • Kmotr 2 titulky italská část.
 • Reddit the top.
 • Nestálý partner.
 • Monistrol de montserrat.
 • Souhvězdí jižní polokoule.
 • Mazda 6 kombi hmotnost.
 • Dynastie nguyễn.
 • Vodnář a střelec.
 • Posedlost démonem.
 • Minimální mzda v anglii 2018.
 • Broumovske hory.
 • Externi hard disk 2tb.
 • Bicepsový zdvih.
 • Skytavka priznak tehotenstvi.
 • Vodní želva zverimex.
 • Webshop magento.
 • Berlín.
 • Break dance atrakce.
 • Hluboko v horách pod skalami noty.
 • Mudr lukeš.
 • Dracik miminka.
 • Cuketa jako příloha.
 • Achilovka wiki.
 • Café louvre polední menu.
 • Leonidas herec.
 • Klíčky ze slunečnice.
 • Brno pride 2017.
 • Milan chladil alba.
 • Aktuálně.
 • James mcavoy filmy.
 • Wow watchers.
 • Naboje 7 62x25 cena.